МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДСТОМ

МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДСТОМ

бул. Княз Александър Дондуков 26 А
София,
България
23.329748
42.698168
UserLikes
Име: МЕДИКО ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР МЕДСТОМ
Адрес: София, бул. Княз Александър Дондуков 26 А
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.medstom.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Стоматологични центрове
Дейност:

Медико-дентален център

Ключови думи: протеза, имплант, металокерамика,  фотополимер, избелване

За нас

Медико-дентален център Медстом е един от първите дентални центрове в България, основан през 2001 година. През всичките тези години нашият висококвалифициран екип помага на стотици пациенти. Името Медстом е гаранция за добро обслужване и висококачествени грижи в областта на денталното здраве. Благодарение на множеството ни пациенти, техните препоръки и съвети, ние разширихме дейността си, откривайки дентален център Медстом-М.


При нас всеки пациент може да разчита на индивидуален подход, изключителна професионална и експертна грижа.


Специалистите в клиники Медстом изготвят подробен финансово-лечебен план, след комплексно диагностициране.


В нашите клиники разполагаме с апаратура и оборудване, отговарящи на най-високите стандарти за качество. Ние работим с висококачествени материали на водещи световни производители, формираме затворен цикъл на диагностика и лечение, посредством собствена рентгенова лаборатория и партньорски отношения с едни от водещите зъботехнически лаборатории в София.


За нашите пациенти постоянно допълваме и обогатяваме гамата от предлаганите дентални услуги, защото ние знаем, че оралното здраве и общото здраве са неразривно свързани.


Медико-дентален център Медстом и дентална клиника Медстом-М са оценени и одобрени за съответствие с изискванията на ISO 9001:2008 І ЕN ISO 9001:2008 І БДС ЕN ISO 9001:2008. Обхватът на стандарта ISO 9001:2008 е: Цялостно дентално обслужване, включително: профилактично, консервативно и терапевтично лечение; естетично зъболечение; детско зъболечение; ортопедично обслужване (протезиране и фасетиране); ортодонтия; лицево-челюстна и орална хирургия; парадонтология; дентална имплантология; физиотерапия; дентални-дигитални рентгенови снимки.


Ползата от ISO 9001:2000 е, че се поддържа постоянно качество на здравните услуги, непрекъснато прилагане на добри практики, най-добри грижи за пациентите и международно признание за модела на управление на клиники МЕДСТОМ. Стандартът ISO 9001:2008 е Система за управление на качеството, която включва изисквания за управление, които задължават съответната институция или организация да се фокусира върху изискванията на клиента, управлението на процесите и непрекъснатото усъвършенстване на дейностите. Целта на стандарта е да подкрепи организациите в стремежа им за управление на качеството, което означава, че те трябва да задоволяват изискванията за качество, да спазват нормативните изисквания, да повишават удовлетвореността на клиентите и непрекъснато да подобряват дейността си.

 

Открийте ни в Google+